hytteteknikk  eiken-hytter  hallbjonnsekken

SNØDYBDE NÅ: 
60-70 cm pr. 17. april

loypeknapp

loypelaget 18


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

Selv om det viktigste er om snøen er løs eller hard - våt eller tørr...- og om det er løyper oppkjørt, så er det jo gøy å vite hvor mye det er av den da. Har du ikke en fast målepinne ved hytta er det kanskje en idè å lage seg en?

IMG 1661

 

 

loypekart-2012

 


Se alle løyper online her >>

 

 

BAKKEBULØYPA

Lengde 6.7 km
Høydemeter opp 127 m
Høydemeter ned 123 m
Starthøyde 761 m
Slutthøyde 761 m
Største høyde 876 m
Minste høyde 752 m

 bakkebu-profil-2012

bakkebu-2012

 


 

 

 FITILØYPA

Lengde 9.4 km
Høydemeter opp 207 m
Høydemeter ned 195 m
Starthøyde 804 m
Slutthøyde 804 m
Største høyde 993 m
Minste høyde 788 m

 fiti-profil-2012

fiti-2012

 


 

 

UGLEDALLØYPA

Lengde 10 km
Høydemeter opp 266 m
Høydemeter ned 267 m
Starthøyde 805 m
Slutthøyde 805 m
Største høyde 1012 m
Minste høyde 804 m

ugledalen-profil-2012

 ugledalen-2012

 

 

 

 

Litt hopp fra Brokke og Hovden. Siste hopp endte i et brukket håndledd som lignet en S.

 

Litt mer hopp og sprett - Frode & Co.

 

- og en til med diverse hopp fra Hovden, Brokke og Bjørnevatn... 

 

Brokke:

 

En del hytteeiere har anledning til å drive jakt. Dette må ordnes med den enkelte grunneier.

Det finnes visse muligheter til leie av rypeterreng, terreng til annen småviltjakt og kjøp av fellingstillatelser til villrein.


De enkelte grunneiere må kontaktes for informasjon om jaktmuligheter.

 

jakt

 

Interessert i kommunale saker som angår for eksempel løyper og reguleringsplaner?
(Vår detektiv innen kommunale saker har oversendt følgende:)

Her finner du saksfremlegget til formannskapet

Kopi:

Rammeverk utbyggingsavtaler for reguleringsplanar/utbygging i

Bjørnevassområdet- F1, F2 og F3

Rådmannen tilrår:

1)Valle kommune tek på seg ansvaret for å sikre grunn til løyper og å forskottere det avtalte eingongsbeløpet.

2) Valle kommune skal gjennom utbyggingsavtalene kreve inn kapital til å dekke det forskotterte eingongsbeløpet, opparbeidinga og driftinga av løypenettet- dette i prioritert rekkefølgje.

Valle kommune tek ikkje på seg det økonomiske ansvaret for løypekøyringa-

3) Dersom det er regulert inn areal til offentleg parkering, kjøper Valle kommune naudsynte parkeringsrettar og dekker høvesvise driftskostnader

4) Valle kommune skal gjennom utbyggingsavtalene sikre seg rett til framføring av straum/fiber.

5) Valle kommune tek ikkje korkje praktisk eller økonomisk ansvar for opparbeiding eller vedlikehald av løypene.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

I kommunestyremøte 26/3 2008 vart kommunedelplanen for området vedteken, sjå vedlegg; i kommunestyremøte 25/3 2009 vart det vedteke prinsipp for utbyggingsavtaler.

2. Kva for verknader har denne saka for utviklinga av Valle kommune?

Ei god utvikling av Bjørnevassområdet vil ha ein monaleg samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk verknad for lokalsamfunnet og lokale verksemder.

Utforminga av kommunedelplanen er tufta på prinsippet om berekraftig utvikling.

3. Tilhøvet til gjeldande planar og lovverk Kommunedelplanen med løypeplaner godkjent og det ligg ikkje føre motsegn.

4. Vurderingar

I mars 2009 vart det signalisert behov for ein ny gjennomgong av rammeverket for utbyggingsavtaler i Valle kommune. Det har det ikkje vore kapasitet til å gjere. Av di det er ønskjeleg å kome igong med utbyggingsavtaler i Bjørnevatn, ber rådmannen om ei politisk avklåring av dei forpliktingane Valle kommune skal take på seg. Dette er naudsynt av omsyn til dei vidare forhandlingane med grunneigarane.

Rådmannen viser til vedlegg som syner dei økonomiske vurderingane; desse er ikkje gjort på eit fullgodt grunnlag.

Valle kommunes økonomiske risiko skal vere avgrensa til forskotteringa av eingongsleiga for løypenettet. Rådmannen kan pr i dag ikkje kome med ei vurdering av den samla storleiken på forskotteringa av di det må avklårast gjennom drøftingar.

Rådmannen viser til vedlagte utkast til avtale om løyper. Utkastet er ikkje drøfta med grunneigarane på noverande tidspunkt.

Valle, den 01.03.2011

Arne Tronsen

 

Vedtatt i kommunestyret 27.04.11:

 

PS 39/11 Rammeverk utbyggingsavtaler for reguleringsplanar/utbygging i Bjørnevassområdet- F1, F2 og F3 Saksprotokoll i Formannskapet - 06.04.2011

Handsaming:

Olav Hovet bed formannskapet vurdere om han er ugild. Årsak: bror til grunneigar i området.

Røysting: Samrøystes vedteke at Olav Hovet er gild. Dette er ei overordna prinsippsak.

Framlegg frå formannskapet:

Nytt punkt nr. 1: Kommunestyret legg til grunn den vedtekne prinsipputforminga for utbyggingsavtalane.

2) Valle kommune skal gjennom utbyggingsavtalene sikre seg rett til framføring av straum/fiber.

3) Valle kommune tek ikkje korkje praktisk eller økonomisk ansvar for opparbeiding eller vedlikehald av løypene

Vedtak:

1) Kommunestyret legg til grunn den vedtekne prinsipputforminga for utbyggingsavtalane

2) Valle kommune skal gjennom utbyggingsavtalene sikre seg rett til framføring av straum/fiber.

3) Valle kommune tek ikkje korkje praktisk eller økonomisk ansvar for opparbeiding eller vedlikehald av løypene Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2011

Handsaming:

Gunnhild Lien bed kommunestyret vurdere om ho er ugild, då ho er part i saka.

Røysting: Samrøystes vedteke at Gunnhild Lien er gild.

Formannskapet sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1) Kommunestyret legg til grunn den vedtekne prinsipputforminga for utbyggingsavtalane.

2) Valle kommune skal gjennom utbyggingsavtalene sikre seg rett til framføring av straum/fiber.

3) Valle kommune tek ikkje korkje praktisk eller økonomisk ansvar for opparbeiding eller vedlikehald av løypene.


Kontakt den aktuelle transportør på telefon. Torleiv Løyland skuffer også hyttetak, leverer matvarer mm.

 

Hallvard O. Rygnestad 37 93 68 29  -  41 42 69 84
Torleiv Løyland 37 93 68 17  -  97 70 85 24

 

scooterloyper

Strømsaken har nå ligget død siden 2007.

Utbygging av Brokke Nord og Brokke Sør er vedtatt.
Vil dette øke mulighetene for at det føres strøm til hytteområdene våre?
Hva vil prisen bli denne gangen?Disse kontaktpersonene er registrert pr. i dag: (Sjekk også mot vellenes lister >>)

 

Kontaktpersoner mht strøm:
Oddvar Omdal Bjørnevatn Syd Mårbakken 17, 4700 Vennesla 38 15 62 17 91 57 03 60 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Lars Eddy Lee Osen Hyttelag Øvre Ringvei 20 A ,4621 Kristiansand 38 01 48 66 90 07 05 74 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kari/Rasmus Morvik Bakkebu Hånestangen 1, 4696 Kr. sand S 92 04 47 09 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kartet stemmer ikke alltid med terrenget - og som regel er det terrenget som har rett :-).
Er det noen med nøyaktig GPS som kan avklare dette helt?

risebordet-kart

1413-1risebordet

ridebordet-mai-2010

 

#1Planlegg turen og meld fra hvor du går.

 • Planlegg turen etter gruppas evner, og ha alltid flere alternativer.
 • Sørg for å ha informasjon om turområdet og forholdene du skal på tur i. Lytt til erfarne fjellfolk.
 • Sørg for å ha kunnskap og ferdigheter som kreves for den aktuelle turen.
 • Ta hensyn til naturen. Med god planlegging legger du ikke igjen spor etter deg.
 • Lag avtaler uavhengig av behov for mobildekning og presise klokkeslett.

 

 

#2Tilpass turen etter evne og forhold.

 • Gjør løpende vurderinger av forholdene, og tilpass planene dine etter det.
 • Vis respekt for været!
 • Å være på tur sammen med andre gir økt sikkerhet, og noen å dele opplevelsene med. Er du på tur alene, vær ekstra varsom.
 • Ikke legg ut på langtur uten erfaring, du må være i stand til å ta vare på deg selv og de andre i gruppa.
 • Vis hensyn til andre turgåere. Kjenn allemannsrettene og pliktene som følger med.
 • Sørg for at turgruppa har en kultur for åpen og direkte kommunikasjon.

 

 

#3Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

 • Bruk alltid vær- og skredvarslene, og sett deg inn i hva det innebærer for deg i det område du skal ferdes i.
 • Benytt deg av rådene som er knyttet til det aktuelle varselet, og velg enkelt terreng når forholdene er krevende.
 • Turvarslene finnes her: yr.nostorm.no og varsom.no.

 

 

#4Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

 • Kle deg etter vær og forhold.
 • Husk at været skifter raskt i fjellet. Ta med både ekstra klær, og det utstyret som turen og terrenget krever.
 • Ekstra mat og drikke kan hjelpe både deg og andre, dersom du bruker lenger tid enn planlagt eller må vente på hjelp.

 

 

#5Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

 • På vintertur trenger du vindsekk, underlag, sovepose og spade for å klare deg en natt ute. Vindsekk kan redde liv.
 • Ta med deg noe, for eksempel refleksvest eller hodelykt, som gjør at du lettere blir funnet dersom uhellet er ute.
 • Ha med førstehjelpsutstyr. Det gjør at du kan hjelpe både deg selv og andre.
 • Bruk alltid sender/mottager, og ha med søkestang og spade dersom du skal ferdes i skredutsatt terreng.
 • Pakk smart! Pakkelister for ulike turer finner du på dnt.no.
 • Mobiltelefon kan være et nyttig hjelpemiddel, men husk at du ikke kan stole på den i alle situasjoner eller områder.
 • Om ulykken er ute, varsle politiet på 112, gå etter hjelp eller prøv å varsle på annen måte.

 

 

#6Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

 • Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå skred.
 • Vit at skred kan løsne i heng som er høyere enn fem meter, og brattere enn 30 grader.
 • Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg.
 • Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på henget det utløses fra.
 • Unngå terrengfeller, slik som trange bekkedaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.
 • Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd når du går på en fjellrygg.
 • Vær oppmerksom på isforholdene når du går på regulerte vann, og i inn- og utløpsområder.

 

 

#7Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

 • Bruk kart og kompass, det fungerer alltid.
 • Følg med på kartet også når du går på merket rute.
 • Turopplevelsen blir rikere om man følger med på kartet underveis.
 • GPS og andre elektroniske hjelpemidler er nyttig, men husk å ha med ekstra

 

 

#8Vend i tide, det er ingen skam å snu.

 • Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt.
 • Har forholdene endret seg? Bør du snu?
 • Har noen i følget problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

 

 

#9Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

 • Avpass farten etter den svakeste i følget, og pass på at alle i turfølget er med.
 • Husk å spise og drikke ofte. Når du anstrenger deg, trenger kroppen mer væske enn du føler behov for.
 • Ikke vent med å søke ly til du er utslitt. Du blir mer sliten av sterk vind.
 • Bruk vindsekken, eller grav deg ned i snøen i tid

 

 KOPIERT FRA UT.NO

 


DE GAMLE REGLENE STÅR UNDER HER:

 

Kopiert fra Turistforeningens sider - gode lenker i massevis her.

Værforholdene i fjellet endrer seg ofte svært raskt og det er viktig å være forberedt på uvær. Uansett om du har lite erfaring med friluftsliv eller er en dreven fjellvandrer er det lurt å ha fjellvettreglene i bakhodet underveis.

 1. Legg ikke ut på langtur uten trening.
 2. Meld fra hvor du går.
 3. Vis respekt for været og værmeldingen.
 4. Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk og det utstyret som fjellet krever.
 5. Lytt til erfarne fjellfolk.
 6. Bruk kart og kompass.
 7. Gå ikke alene.
 8. Vend i tide. Det er ingen skam å snu.
 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig.

1. Legg ikke ut på langtur uten trening

Før du legger i vei bør du ha tatt noen turer med sekk, både i og utenfor løyper. Bruk det utstyret du planlegger å benytte på turen, da får du sjekket det samtidig. Gjennomfør også treningsturer i dårlig vær og på vanskelig føre. Mange lokale medlemsforeninger og lokale turlag over hele landet arrangerer trimturer og andre aktiviteter i nærmiljøet. Disse aktivitetene er ypperlig trening frem til en fjelltur.

Hvor lange dagsetapper skal du velge?

Fjellturens lengde må tilpasses din fysiske og psykiske form, din erfaring og det utstyret du har med. I tillegg må du selvfølgelig tilpasse lengden på turen i forhold til vær- og føreforholdene når du skal gå. Skal du gå mange dager i fjellet så start med korte dagsetapper. Lengden kan økes utover i uken. Legg gjerne inn en hviledag.

Planlegg ruta og ha en reserveplan

Tenk igjennom den ruten du har valgt: Kan jeg avbryte turen tidligere enn planlagt hvis det blir dårlig vær? Kan jeg endre ruten underveis? Kan jeg legge inn en hviledag? Kan jeg ta en topptur eller to hvis formen tillater det?


2. Meld fra hvor du går

Jeg ombestemte meg, jeg…

Hvis du har sagt hvor du går og ombestemmer deg, må du prøve å melde fra. Da slipper du at det igangsettes unødige leteaksjoner.

Jeg skal gå fra hytte til hytte

Mange turisthytter, hoteller og pensjonater har spesielle kasser der du kan legge skriftlig beskjed om hvor du har gått. Dette kan være til hjelp for redningsmannskaper hvis det blir aktuelt.

På DNTs turisthytter skrives det ofte i hytteboka hvor folk kommer fra og hvor de går til, men det er ikke systematisk kontroll på hvor mange som kommer fram. Sikrest er du hvis du har kontakt med noen som skal samme vei, slik at dere kan gjøre avtaler om å sjekke at alle er kommet fram.

Går du en dagstur fra en hytte eller en fjellstue som du skal tilbake til samme dag, kan du diskutere løypevalg med de som bor sammen med deg på hytta og skriv dagsmålet inn i hytteboka.

Jeg vil ha frihet underveis!

Hvis dere vil ha frihet underveis bør dere ikke gjøre avtaler som gjør at folk venter på dere. Husk å utstyre dere slik at dere kan være i stand til å bo i snøhule eller lignende vinterstid. Gjør likevel en "har vi ikke kommet frem innen" -avtale med noen hjemme, og si omtrent hvor turen skal gå.

Jeg ringer deg fra mobilen…

Mobiltelefonen virker ikke alltid og det er ingen eller dårlig dekning i det meste av fjellet. Gjør derfor ikke avtale om å ringe hjem. Mange unødige leteaksjoner er satt i gang fordi mobiltelefonavtaler ikke er overholdt grunnet manglende dekning eller tomme batterier.


3. Vis respekt for været og værmeldingene

En gammel regel sier at du alltid skal respektere en dårlig værmelding, men ikke ubetinget stole på godværsmeldinger. Uansett værmelding bør du være rustet mot været. Legg opp turen etter værmeldingen, men med god sikkerhetsmargin. Forbered deg på at det kan bli dårligere, selv om det også kan bli bedre vær enn det var meldt. Husk at selv frisk bris kombinert med sludd eller kulde kan gi forfrysninger. Væromslag i fjellet kan komme uventet, enten tidligere eller senere enn varslet. Værmeldingen er ofte generell og gjelder et større område. Ta derfor hensyn til værvarslene også i tilgrensende strøk og følg selv nøye med i værutviklingen. I Turplanleggeren finner du femdagers værvarsel for DNTs hytter over hele landet

4. Vær rustet mot uvær og kulde, selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever

Når uværet kommer eller det blåser opp og blir kaldt, må du straks ta på godt med klær. Begynner det å regne må du ta på vannavvisende ytterbekledning før du blir våt og nedkjølt. Det er viktig at du gjør dette i tide. Kalde og våte fingre, vind og nedising har mange ganger gjort det umulig å få på seg ekstraklærne. Hjelp også de andre med å få på seg sine klær. Om vinteren bør du ha en vid fjelljakke eller anorakk ytterst over en varm genser eller tilsvarende, lange vindbukser, vindvotter og en god lue. Om sommeren gir regntøy kombinert med en varm ullgenser, lett ullue og ullvanter god beskyttelse mot vind og nedbør.

Mellomstore sekker med anatomisk bæresystem er best egnet for hytte til hytte-turer sommer og vinter. En sekk på 50-60 liter er stor nok til å få med det viktigste på denne type turer. Slike sekker er egnet til bører på opptil 12-15 kilo. Har du med proviant eller stor sovepose kan du trenge 65-75 liters volum, og enda større hvis du skal ha med telt og går lange turer. Større anatomiske sekker( fra 70 – 100 liter) kan håndtere bører på opp til ca. 25-30 kg, mens pakkrammesekker egner seg best til de aller tyngste og største børene. Plassér tunge ting tett inn mot ryggen. Et regntrekk for sekk eller plastposer rundt innholdet, bevarer det tørt.


5. Lytt til erfarne fjellfolk

Folk som er kjent i et fjellområde vet som regel om særegenheter som kan være til hjelp på turen. Spør bestyrere på hytter, lokalkjente fjellfolk, folk som kommer mot deg i løypa eller andre du tror kan svare på viktige spørsmål om veivalg, forholdene i fjellet, rasfare vinterstid eller gangtid til turmålet. Før turen kan du kontakte din lokale medlemsforening eller de betjente hyttene som ligger i området du skal til.


6. Bruk kart og kompass

Ta alltid med kart og kompass på turen, og lær deg å bruke det. Bruk alltid de nyeste utgavene av kartene. Studerer du kartet før turen og tegner inn ruten du skal gå, har du lagt grunnlaget for en sikker gjennomføring av turen. Følg godt med på kartet også når det er klarvær og god sikt, så vet du til enhver tid hvor du er. Når været først tjukner til, kan det være vanskelig å fastslå nøyaktig hvor du står. Les kartet fremover, og merk deg punkt som du kan kjenne igjen. Stol på kompasset. Bruk kartmappe festet rundt halsen og livet. Et løst kart kan lett bli tatt av vinden.

7. Gå ikke alene

For det første blir ofte turen hyggeligere med turfølge, og skulle uhellet være ute, kan noen i turfølget hjelpe deg eller melde fra. Et skibrekk eller en forstuing langt inne på vidda kan gjøre turen ubehagelig tung hvis du er alene. Unngå imidlertid store og tilfeldige følger, særlig der deltakerne har ulike forutsetninger. Et følge er aldri sterkere enn det svakeste ledd. Hold alltid kontakt med gruppa, selv om du går i forveien.

Er dere to eller flere kan vekt og belastning fordeles. Fordel sikkerhetsutstyr, mat og klær mellom turfølget, slik at ingen mangler viktig utstyr hvis dere skulle komme fra hverandre.


8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

Forsøk ikke å trosse været. Hvis du ikke er sikker på om du vil nå målet på grunn av dårlig vær eller føre, så snu! Andre kan risikere livet under forsøk på å redde deg. Legger du ut på dagstur i friskt og usikkert vær, bør du legge opp turen slik at du går mot vinden. Da er det lettere å gå tilbake.

Hvis du går fra hytte til hytte og må legge om turen, bør du prøve å få gitt beskjed til den hytta som venter på deg.

9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig

Sterk vind gjør påkjenningene større. Avpass farten etter den svakeste i følget, og unngå å bli svett. Hvis dere går bak hverandre i rekke, bør du stadig snu deg for å se at de andre følger med. Husk å spise og drikke ofte. Ved anstrengelser trenger kroppen mer drikke enn du føler behov for. For lite drikke og mat gjør deg slapp, og du kan miste motet. Vent ikke med å grave deg inn i snøen til du er utslitt. En vindsekk kan også være et brukbart nødly hvis det ikke er nok snø å grave seg inn i, men kan bli kaldt hvis du blir sittende over lengre tid.

HUSK: Den vanskelige fasen i en nødsituasjon er å ta beslutningen om nødly tidlig nok, mens du ennå har krefter til å grave en brukbar snøhule.

Hvis du går i fjellet med riktig utstyr har du ikke problemer med å klare en natt eller to i snøhule eller annet nødly. Det er verken så kaldt eller ubehagelig og kan være riktig koselig under trygge omstendigheter. Men du skal være godt forberedt, så tren på å grave nødly før du kommer i en vanskelig situasjon. Lær deg også å se etter egnet "tomt" mens du går. Helt perfekt er en snøskavl som ligger i le for vinden, mellom 2 og 5 meter høy. Høyere skavler kan gi fare for ras. Dybden inn til fast grunn bør være helst 3 meter (stavlengde + armlengde).

Noen høstbilder.

IMG 0029

IMG 0030

IMG 0031

IMG 0032

IMG 0033

IMG 0034

IMG 0035

IMG 0037

IMG 0039

 

 

Man treffer stadig på reinsdyr på fjellet - og i hytteområdene.

rein-03

rein-04

rein-05

rein-06

rein-07

rein-08

rein-09

rein-10

rein-11

rein-12

rein-13

rein-14

rein-15

rein-16

rein-17

rein-18

rein-19

DSCN0498

IMG 0298

IMG 0299

IMG 0300

IMG 0301

IMG 0302

IMG 0303

IMG 0304

IMG 0305

IMG 0306

IMG 0307

IMG 0308

IMG 0309

IMG 0310

 

Sjekk her - i sanntid - hvor og når det er løyper oppkjørt. Man kan se hvor løypemaskinen befinner seg og når løypene ble kjørt opp. Snakk om at teknologien har inntatt Bjørnevatn!!! Takk til løypelaget for systemet!

 

Her sjekker du Bjørnevatn direkte >>

 

    Tjenesten er fra SKISPORET.NO

skisporet-stor

 


Slik finner du Bjørnevatn - eller andre steder på www.skisporet.no.

skisporet-web

 

Som man ser på dette kartet fra romjula 2011, da tjenesten ble startet, var Fiti ennå ikke oppkjørt.

skisporet-kart

 

APP for telefoner her:
http://skisporet.no/apps.php

En ganske dyr telefon-app. fra Skisporet dette. 
Kr. 49.- + mva
MEN den er BRA!FORNØYD MED VÅR BJØRNEVATN-SIDE?
Den er bygd på Joomlaplattform kombinert med det siste innen CSS-koding og databaser.
Ønsker du en lisensfri webside? Lei av å betale mange 1000 kr. pr. år i lisenser for din webløsning?
Velg Joomla - verdens mest populære publiseringsløsning.

Kontakt oss.  www.salit.no

 

 

 

 

Underkategorier


                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit