hytteteknikk  eiken-hytter  hallbjonnsekken

SNØDYBDE NÅ: 
Lite igjen... God sommer!

loypeknapp
Avsluttet april 2019

loypelaget 18


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

Ved sydenden av Store Bjørnevatn kommer det mange nye hytter.

Se planen her: pdfPlankart - detaljplan for F2.pdf

tomter-2011

 

 

Det durer stadig i motorsager i hyttefeltene. Tydeligvis er hytteeierne interesserte i å holde kratt nede, rydde fint rundt hyttene og fjerne store trær FØR de ramler over hyttene. Mange lurer på om det er lov å felle trær ved egen hytte.

SVARET ER JA.

trefelling

Kan man felle trær rundt egen hytte når man har leietomt eller punktfeste?
(Vi takker vår juridiske detektiv for hjelpen til dette innlegget.)
Ja, dersom det ikke sies nei til at trær kan hogges i din festekontrakt kan du rydde rundt hytta. Du har fysisk råderett over tomten. Er trærne til sjenanse kan du likevel kreve dem fjernet, selv om kontrakten sier nei.
For de med festetomt gjelder dette hele tomten. For de med punktfeste gjelder det i et område på ett mål rundt hytta. Det virker også motsatt vei - dvs at om tomtefester ønsker at trær skal stå for skygge, pynt eller trivsel kan ikke grunneier hogge dem ned.

Lov om tomtefeste http://www.lovdata.no/all/tl-19961220-106-004.html#16

§ 16. Fysisk råderett

Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor festeføremålet som ein eigar har, så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt. Er det avtalt at festaren ikkje kan hogge ned tre på tomta, kan festaren likevel krevje at bortfestaren i rimeleg mon tek bort tre som hindrar utsikt eller på annan måte er til ulempe, og setje seg imot hogst av tre som bør verte ståande for trivnaden si skuld. Er det ikkje sagt noko i avtala om storleiken på tomta (punktfeste), gjeld føresegnene i andre punktum for eit areal på eitt dekar (daa), medrekna der huset eller husa står og høveleg avrunda etter tilhøva på staden.

Ved feste av tomt til anna enn bustadhus og fritidshus har festaren rett til å bruke tomta i samsvar med føremålet med festet, slik tida og tilhøva krev. Festaren må ikkje nytte rådveldet sitt slik at det vert uturvande til skade eller ulempe for bruken av tomta etter at festet er avvikla. Er tomta festa bort på uavgrensa tid utan oppseiingsrett for bortfestaren, gjeld fyrste ledd fyrste punktum tilsvarande.

Endra med lov 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 etter res. 28 apr 2000 nr. 366).

 


Flere hytteeiere har kontaktet Valle kommune med spørsmål om man kan felle trær som tar utsikt og sol. Det bekreftes at dette er uproblematisk på egen tomt og leid tomt. Har man punktfeste har kommunen oppgitt ca. 15 meter fra hytta som en "tommelfingerregel". Trær utenfor dette - på "fellesarealer" kontakter man grunneier om.

 

 

 

 

 valle-komm

sf-logo

 

setesdalinfo-logo

 

http://www.setesdal.com/

 

regionraad

setesdal-bilruter 150x50

vallemal

 

 

DSCN0492

DSCN0934

IMG 1310

IMG 1328

IMG 1343

IMG 1360

IMG 1364

IMG 1368

P1010016

P1010018

P1010019

P1010020

P1010021

P1010022

P1010023

P1010024

P1010025

P1010026

P1010027

P1010028

P1010029

P1010055

P1010056

P1010057

P1010059

P1010062

P1010063

P1010064

P1010065

P1010066

P1010067

P1010069

P1010070

P1010071

P1010072

P1010073

P1010074

P1010075

P1010076

P1010077

P2220001

P2220002

P2220003

P2220004

P2220005

P2220007

P2220008

P2220009

P2220010

P2220011

P2220012

P2220014

P2220017

P2220018

P2220020

P2220021

P2220022

P2220023

P2220025

P2230026

P2230027

P2230028

P2230029

P2230030

P2230031

P2230032

P2230033

P2230035

P2230036

P2230037

P2230038

P2230041

P2230042

paaske2

paaske3

paaske4

paaske6

paaske7

paaske16

paaske17

PB160016

PB160019

ugledalen-2

vinterferie 013 kjell

vinterferie 014

vinterferie 018

Vinterferie 04 006

Vinterferie 04 008

Vinterferie 04 012

Vinterferie 04 014

Vinterferie 04 017

Vinterferie 04 018

 

Ønsker du en grei webside til ditt firma, din skole, din barnehage, din klubb, din forening, din organisasjon eller...
Sjekk våre tilbud.

Vi lager også loger, annonser, brosjyrer, plakater, webvideo, Facebooksider, spesiallagde webskjema...

Du får webhotell, e-post, webmail etc. gjennom oss.


Sjekk våre referanser.

salitlogo-ny-jpg

Torstein Salvesen
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.salit.no

 

Vi anbefaler en moderne CMS-løsning basert på JOOMLA som er fri lisensfri programvare.

joomla logo

 

800px pinnacles_western_australia

Skal du bygge ny hytte, et tilbygg, et uthus eller kanskje du trenger hjelp til et prosjekt hjemme.

Kontakt "vår mann" med sans for linjer og former; arkitekt Nils Svensson.

www.svark.no

svensson-logo-hvit-170

 

hytte bjornevatn

Hæ? Rørlegger på Bjørnevatn?

Vi har jo ikke innlagt vann, og ikke lov til dette engang.

Jo da, en rørlegger kan hjelpe deg likevel, og på Bjørnevatn har vi vår egen mann. Vannet kan ikke legges INN i hytta, men ved hjelp av et brønnboringsfirma og pumpeutstyr kan man lage en vannpost like utenfor. Du bærer vannet inn, og reglene er fulgt. (Mer om dette på Johannessen VVS AS sine egne websider.)

Johannessen VVS AS har f.eks. montert pumper til dem som har fått nye 50-80 meters dype brønner, og han har selv hytte i området så han kan hjelpe deg når dere begge er tilstede.

bronn2

Arnfinn Johannessen treffes her:
911 07 500

www.johannessen-vvs.no

johannessen vvs annonse

Byggmester Stein Skaar fra Kr. sand, som selv har hytte ved Bjørnevatn, kan muligens hjelpe deg. Firmaet har mange snekkere ansatt og har bygd mange hytter, både ordinære bygg og mer spesiell bygg.

Under ser du et par eksempler fra Bjørnevatnområdet:

stein-hytte2  stein-hytte1

Stein Skaar treffes her:  38 04 30 01 - 91 10 75 65
Firmaets egne presentasjonssider:  www.stein-skaar.no

 
skaar-as

 

kikkertgutt   risebordet

 

Det er, som de fleste kjenner til, mange flotte turmuligheter i Bjørnevatnområdet - til ulike årstider.
Her er et par av dem...

 

MJÅGESKÅR

mjaageskor1   mjaageskor2

På nettet kan man finne denne omtalen:
Mjåg = mjå = smal. Ei skòr eller skår = her: en fjellsprekk. Løypa følger en ca. 1 1/2 m brei fjellsprekk som går på skrå nedover. Svært svimle folk bør ikke gå løypa i denne retninga. Langs innersida av fjellsprekken fortsetter det glattskurte svafjellet opptil 150 m skrått oppover. Langs yttersida av fjellsprekken fortsetter det glattskurte fjellet opptil 100 m skrått nedover. Dette er et naturfenomen uten sidestykke og burde bli en turistattraksjon. Kan nåes som en dagstur fra Bjørnevasshytta. Kan også inngå i følgende vandretur: Bykle industriområde - Bjørnevasshytta - Berdalsbu - Tjørnbròtbu - Hovden, buss tilbake til utgangspunktet. Kan også inngå i følgende vandretur: Bykle industriområde - Bjørnevasshytta - Berdalsbu - Berdalsbru, buss tilbake til utgangspunktet.


 

VEIÅJUVET

1413-1veiagjuvet1

veiaajuvet

På nettet kan man finne denne omtalen:
Juvet ligger langs riksvegen i kleiva opp fra Rotemo. Fra parkeringsplass går det en sti ut mot kanten av juvet. Men vær varsom (slipp ikke barna først). Svimlende, nesten nifst utsyn ned i det 230 m djupe juvet. De første turistforeningsårbøkene gjorde et stort nummer av dette. En ser Gloppefossen som kommer fra Husebøvatnet, og som styrter ned i juvet. Det er utsyn over juvet heilt ned til Setesdal. (For å få et bedre bilde av Gloppefossen, kan en følge nordre stupkant vestover et stykke, helst i 14-tida midtsommers.) Om en kaster et lommetørkle utfor fossestupet, vil lommetørkleet under visse værforhold blåse tilbake igjen. Under slike vindforhold gikk det en gang et militærregiment over heia. Soldatene kasta luene sine utfor fossestupet, men luene kom opp igjen.


 

RISEBORDET

ridebordet-mai-2010

Karakteristisk steinformasjon som ligner et bord og en stol som "risen" skal ha plassert der.


 

RUAFJELL

ruafjell-2

 

 

 

 

 

 

Kommer...
Brøyting av P-plasser
Utføres i de aller fleste tilfeller av Hallvard O. Rygnestad
Tlf. 37 93 68 29  -  41 42 69 84

Avtalen er i de fleste tilfeller at P-plassene er brøytet til vinterferieukene og påskeferien samt i helgene. Det brøytes de fredagene det er kommet snø, så P-plassene er fine til alle helger.

I praksis brøytes det oftere enn dette - de siste årene har det vært brøytet når det har kommet snø - det eneste logiske å gjøre. Folk ankommer hyttene til alle tider i våre dager.

IMG 1364

Oversikt over grunneiere oversendt fra Valle kommune.
Er det feil her ber vi om beskjed.

Gnr. Bnr. Navn Adresse Postnr Poststed
23 5 Dale Margit             Waldemar Thranes Gate 62 D 173 Oslo
23 6 Rygnestad Hallvard O     Rygnestad Nordre           4747 Valle
23 8 Byklum Ingebjørg N       Rygnestad Nordre           4747 Valle
23 9 Støle Adelheid Rygnestad Rygnestad Søndre           4747 Valle
23 10 Holen Olav               Borghilds V 3               4633 Kristiansand S
23 16 Rygnestad Torkjel      
23 16 Helgesen Ragnhild       Lorents Fossums V 7         1920 Sørumsand
23 16 Rygnestad Tarjei         Bergsbk 23                 7051 Trondheim
23 16 Rygnestad Gyro Mathilde Bromstadekra 39 C           7046 Trondheim
24 1 Trydal Ingunn           4747 Valle
24 3 Hovet Tor Gunnar         Gullv 11                   4629 Kristiansand S
24 6 Rygnestad Hallvard O     Rygnestad Nordre           4747 Valle
24 6 Flateland Ånund H       Flateland                   4747 Valle
24 11 Støle Adelheid Rygnestad Rygnestad Søndre           4747 Valle
24 17 Rygnestad Hallvard O     Rygnestad Nordre           4747 Valle
24 20 Rysstad Knut Arne       Rygnestad Nordre           4747 Valle
25 1 Flateland Folke         Skanseløkka 28             1383 Asker
25 1 Flateland Halvor         Nedre Prinsdals Vei 73 A   1383 Asker
25 2 Flateland Folke         Skanseløkka 28             1383 Asker
25 2 Flateland Halvor         Nedre Prinsdals Vei 73 A   1263 Oslo
25 3 Flateland Olav           Korsvikgrenda 9             4638 Kristiansand S
25 10 Flateland Tarald         Flateland                   4747 Valle
25 11 Flateland Gunnar Folke   Lyngv 5 A                   4630 Kristiansand S
25 13 Støle Tron Armand       Rygnestad Søndre           4747 Valle
25 14 Støle Tron Armand       Rygnestad Søndre           4747 Valle
25 15 Støle Tron Armand       Rygnestad Søndre           4747 Valle
25 17 Flateland Ånund H       Flateland                   4747 Valle
25 18 Brottveit Inga           Brottveit                   4747 Valle

Underkategorier


                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit