sportesso      eiken hytter annonse      hallbjonn 2020 

SNØDYBDE NÅ: 
60 cm pr. 28. mai

loypeknapp

loypelaget 18


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

Valle komm.svg

Vi har nå fått referater fra to møter mellom Valle kommune og hyttefolk på Bjørnevatn.

Det ble holdt et møte onsdag i påskeuka - et møte som tidligere ble holdt årlig, men som har uteblitt de siste par årene. 2018-møtet ble holdt 28. mars. Det skal bli møte neste påske også, sies det i referatet.

Det andre møtet vi har fått referat fra ble holdt nylig, 24. april. Dette handlet om løypekjøringen - en sak som vi vet har skapt stort engasjement spesielt denne sesongen.

 

 

 

 

 

PÅSKEMØTET 2018

Møtet ble ledet av leder for kultur og fritid, Torunn Charlotte Nyberg.

Vi kan i referatet lese om:
-Ny feieforskrift
-Beredskap
-Kommuneplan
-Løypeplanen
-Løypekjøring
-Arrangementer

 

LØYPEKJØRING

Referatet forteller om diskusjon rundt løypekjøringen på Bjørnevatn som ikke har fungert i det siste.

KOMMUNIKASJON

Det står en del i referatet om Valle kommunes kommunikasjonslinjer overfor hyttefolket på Bjørnevatn. Det står at de vil prøve å få til ei adresseliste osv...

Ganske UTROLIG at ikke vår nettside www.bjornevatn.no er nevnt. Nyheter der leses av 1000-2000 personer i løpet av kort tid. (Kan dette skyldes at den ikke er så kjent etter å ha vært på lufta i kun 20 år?)

Det samme gjelder vår Facebookside som har over 1200 "likere". Informasjon der leses i løpet av kort tid av over 1000 personer.

Vi har kun 3-400 hytter på BJørnevatn, så tallene taler for seg selv.

Velkommen med informasjon Valle kommune!
Vi skal videreformidle dette på en rask og MODERNE måte uten adresselister for NULL kroner.

pdfReferat-28-03-2018.pdf

 

APRIL-MØTET med løypelaget

Ulike problemstillinger ble tatt opp, sier referatet. Både klargjøring av løyper på barmark, garasje til maskin, egen entreprenør som kan ta seg av løypekjøring og vedlikehold av maskin.

2.mai skal det være et møte mellom Valle IL og Løypelaget.

Etter dette vet man kanskje mer om framdrift, sies det.

Da er det bare å håpe at vi får informasjon...

pdfReferat-24-4-2018.pdf


Ellers:
Pr. 30.april står løypemaskinen fortsatt der den har stått siden siste påskedag for over et år siden.
Vi vet at de fleste hyttefolk har undret seg over at den ikke har vært i drift vinteren 2018 - en vinter der snøforholdene har vært meget gode, både mht mengde og fasthet samt frosne myrer og bekker. 
Da det var planer om å bruke den nå i påska 2018, startet den ikke.


Nå er det bare å håpe at den repareres og vedlikeholdes før neste sesong, eller at en annen ordning kommer.

 

 

 

 


                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit