sportesso      eiken hytter annonse      hallbjonn 2020 

SNØDYBDE NÅ: 
60 cm pr. 28. mai

loypeknapp

loypelaget 18


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

60 skiltDet jobbes nå for å få nedsatt fartsgrense forbi hytteområdene, samt fareskilt om myke trafikanter.

En stor del av dere så i begynnelsen av august et innlegg på vår Facebookside fra Øystein Sangvik vedr. dette. 

Innlegget fikk meget god respons, og det ble jobbet videre med saken.

Nå er det sendt en formell henvendelse til Valle kommune v/ordføreren. 

 

 HER ER OPPDATERINGEN 18/11-2018:

 Svarbrev: pdfSvar_SVV.pdf

 

Facebookinnlegget er her:

9. august kl. 15:00

Bør vi hyttefolk jobbe for fartsbegrensning og fareskilt på fylkesvei 45?

Belastning og fart på strekningen gjennom våre hytteområder har vært økende de siste årene. Siden standarden på veien er forholdsvis god er farten høy og flere bruker veien som gjennomfartsvei. Det har også blitt flere store biler på FV 45 med utfordringer i forhold til støy og ikke minst problemer med passering enkelte steder.

Flere melder om at dette har forårsaket farlige situasjoner på veistrekningen og føler ubehag ved å gå langs veien på grunn av høy fart. Spesielt barn og andre myke trafikanter er naturlig nok utsatt og mange parkeringsplasser direkte ved veien fører til farlige situasjoner når kryssing av veien eller på- eller avkjøring skjer på en veistrekning med høye hastigheter.

Spesielt vinter og påske er utfordrende med høye brøytekanter og minimal oversikt. Sommertrafikken har også tatt seg opp med mye trafikk med bla store bobiler.

Dersom en skal jobbe mot et mål om fartsbegrensning, og montering av fareskilt, vil Valle kommune og selvsagt Veivesenet være viktige parter å «påvirke».

Den som vil lese mer om fartsbegrensninger kan følge linken under:

https://www.naf.no/…/i-trafik…/lover-og-regler/fartsgrenser/

Dette er kun et spørsmål til dere hyttefolk om noen skal jobbes videre med saken? Gi gjerne tilbakemelding på det. Skal det være mulig å nå frem er det en forutsetning at en har hyttenaboer med seg.

Øystein Sangvik
Hytteeier og bruker av området siden 1980.Et skriv er nå sendt til Valle kommune.

pdfFartsbegrensning-på-fylkesvei-45.pdf

Det er også sendt en e-post henvendelse til Turistforeningen med kopi av brevet.

 


                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit