sportesso      eiken hytter annonse      hallbjonn 2020 

SNØDYBDE NÅ: 
0 cm i hyttefeltene.

loypeknapp

loypelaget 18


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

B6B96AA3 4318 482D A0FA 99D2D36A9B47Onsdag i påskeuka holdt Valle kommune infomøte for hyttefolket. Møtet ble holdt i Sæbyggjen og det møtte ca. 40 personer fra Brokke og Bjørnevatn.

59A93DFF F721 420D ACF5 D704C612F572 

E4E22874 0103 41A5 9316 F0FD7D2F28E7


FEIING - Olav Neset

Vi fikk høre om nye feieforskrifter fra Olav Neset.
Se mer på www.sb-iks.no.   
Gå til feiing og boligtilsyn for info.


SMS vil sendes ut i forkant av feierens besøk. Hyttefolket oppfordres til å svare på SMS-en for å unngå bomturer for feieren.

For de som har feieutstyr selv - ja, det er lov å feie selv. Men, man har da ingen dokumentasjon på at det er feid ved en evnt. brann og dermed en forsikringssak. Konklusjonen er at det er svært nyttig å ha et besøk av feieren for tilsyn og/eller feiing.


ORDFØREREN - Steinar Kyrvestad

Steinar Kyrvestad informerte om skoler, butikker, søppeltømming og kommunale planer. Han fortalte også om velvilje fra Valle kommune mht drift ifm løypekjøring og investeringer i infrastruktur vedr. dette.

Fv450 blir nytt veinummer på Rv45, og det skal utføres noe rassikring.

 

KARL SIGURD FREDRIKSEN - leder av Bjørnevatn Løypelag

Fredriksen fortalte litt om det nye styrets sammensetning og historikken vedr. løypekjøringen.
Planene framover er å bygge en garasje til løypemaskinen, få inn en entreprenør som kan ta løypekjøringen, knytte sammen Bakkebu og Ugledalen bedre og sørge for god løypekjøring i alle løyper framover.


Det vil bli en DUGNAD i august for å rydde en trase for bedre kjøring mellom Bakkebu og Ugledalen. Mer info om dette kommer senere.

Det er kommet inn mye penger allerede til garasje - og til årets løypeavgift. Se brevet Løypelaget sendte ut tidligere for kontonummer og beløp det spørres om.

Det ble også informert om løypekjøringen på Brokke.

 

TRAFIKK - AD HOC komitè

Øystein Sangvik informerte fra sin Ad-hoc komitè om økende trafikk og økende fart på Rv45 forbi Bjørnevatn. Mer tungtrafikk og flere bobiler, farlige situasjoner med fotgjengere - og spesielt barn.

Det har vært flere brev til Statens Vegvesen og møter med kommunen.
Farten ønskes ned - men Statens Vegvesen sier nei. 
Det jobbes videre med saken. Ønsker noen å være med i komitèen, er det bare å kontakte Øystein Sangvik.


RÅDMANNEN - Aud Sunniva Fuhr

Kommunikasjonen mellom kommunen ønskes primært gjennom vellforeningene, sier rådmannen.
Hun oppfordret likevel til innspill på møtet.
Ellers informerte hun om Valle kommunes hjemmeside, Facebookside og velkomstsenter. Hun forklarte også litt om ansvarsforhold eks. vedr. Politi, brann, søppel...   

 

BIBLIOTEKET - Torunn Charlotte Nyberg

Det ble informert om muligheter for kontorplass, gratis internett, billig kopiering, lånemuligheter og gode åpningstider. Valle bibliotek har egen Facebookside (Kultur i Valle) der det informeres om ulike aktiviteter.

Selvbetjent bibliotek kommer senere - med adgangskort og åpning mellom kl. 07.00 og 23.00 hele året.

Det ble også informert om både bygdekino, kveldsåpent basseng, sauesjå om høsten, sentrumsfrokost og brusteinsball om sommeren mmm. 

Se også BYGDENYTT på Valle kommunes hjemmeside.
www.valle.kommune.no

 

Spørsmål kom om Via Ferrataen i Valle «sentrum». Svaret er at den er åpen nå, og at utstyr kan lånes/leies på sportsbutikken.

Spørsmål om boring etter vann kom. Svaret er å ta kontakt med teknisk etat.

Spørsmål kom om kvaliteten på vannet (Lille og Store Bj.vatn) er god nok. Svaret er at kommunen ikke har ansvar for å sjekke dette lenger.

Hva bør tidspunktet for infomøtet være?
Kanskje heller kl. 11-13, for å ikke ta «hele dagen». Turmuligheter etter kl. 13 i tilfelle.
 

 

 

 

 

 


                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit