sportesso      eiken hytter annonse   LEDIG PLASS

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
 0 cm målt 28. mai

loypeknapp

loypelaget 18


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

coronaHelgen 13. - 15. mars var det voldsomt medietrykk mht bruk av hytter. Flere kommuner opplevde tilstrømming av tusenvis av hytteturister - og de fryktet for overbelastning på sitt helsevesen ved et smitteutbrudd. Dette er også en aktuell problemstilling i Valle kommune.

 

Vi kan ikke si annet enn at alle må følge med på informasjon fra Valle kommune.

Kommunens nettside: www.valle.kommune.no

 

FREDAG 13/3 står dette - men ny informasjon vil komme fortløpende.

Valle kommune ber om at ein ikkje dreg på karanteneferie til hytta, dette gjeld for alle hyttekommunar og større vinterdestinasjonar med svært begrensa helseteneste. Me viser elles til at Helsedirektoratet rår frå fritidsreiser innanlands.

Valle er ein liten kommune med litt over 1100 innbyggjarar, men med ca 1500 hytter i kommunen. Tiltaket er sett i gong for å hindra vidare smittespreiing nasjonalt og internasjonalt. Me ynskjer ikkje at folk nyttar fritidshusværa sine i denne perioden men held seg heime der dei bur og har sine helsetenester. Dette grunna at ein ikkje ynskjer tilreisande med mogeleg smitte til kommunen.  Me vil oppfordra alle veldig sterkt til å halda seg heime. Det er viktig at ingen utsett seg sjølv eller andre for unødig risiko og fare.

Me ber også publikum leggja merke til at Luftambulansen har gått ut 12.03.2020 og sagt at dei ikkje kan hente pasientar med corona-smitte.

-

REGJERINGEN:

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget. Bakgrunnen er behovet for en tydelig nasjonal regulering.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-kan-forby-opphold-pa-fritidseiendommer-og-fastsetter-tydelige-regler-for-karantene-og-isolasjon/id2693647/


                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit