nullvisjonen wide  eiken hytter annonse

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
Måling avsluttet for vinteren.

loypeknapp

loypelaget 18



Oversikt over grunneiere oversendt fra Valle kommune.
Er det feil her ber vi om beskjed.

Gnr. Bnr. Navn Adresse Postnr Poststed
23 5 Dale Margit             Waldemar Thranes Gate 62 D 173 Oslo
23 6 Rygnestad Hallvard O     Rygnestad Nordre           4747 Valle
23 8 Byklum Ingebjørg N       Rygnestad Nordre           4747 Valle
23 9 Støle Adelheid Rygnestad Rygnestad Søndre           4747 Valle
23 10 Holen Olav               Borghilds V 3               4633 Kristiansand S
23 16 Rygnestad Torkjel      
23 16 Helgesen Ragnhild       Lorents Fossums V 7         1920 Sørumsand
23 16 Rygnestad Tarjei         Bergsbk 23                 7051 Trondheim
23 16 Rygnestad Gyro Mathilde Bromstadekra 39 C           7046 Trondheim
24 1 Trydal Ingunn           4747 Valle
24 3 Hovet Tor Gunnar         Gullv 11                   4629 Kristiansand S
24 6 Rygnestad Hallvard O     Rygnestad Nordre           4747 Valle
24 6 Flateland Ånund H       Flateland                   4747 Valle
24 11 Støle Adelheid Rygnestad Rygnestad Søndre           4747 Valle
24 17 Rygnestad Hallvard O     Rygnestad Nordre           4747 Valle
24 20 Rysstad Knut Arne       Rygnestad Nordre           4747 Valle
25 1 Flateland Folke         Skanseløkka 28             1383 Asker
25 1 Flateland Halvor         Nedre Prinsdals Vei 73 A   1383 Asker
25 2 Flateland Folke         Skanseløkka 28             1383 Asker
25 2 Flateland Halvor         Nedre Prinsdals Vei 73 A   1263 Oslo
25 3 Flateland Olav           Korsvikgrenda 9             4638 Kristiansand S
25 10 Flateland Tarald         Flateland                   4747 Valle
25 11 Flateland Gunnar Folke   Lyngv 5 A                   4630 Kristiansand S
25 13 Støle Tron Armand       Rygnestad Søndre           4747 Valle
25 14 Støle Tron Armand       Rygnestad Søndre           4747 Valle
25 15 Støle Tron Armand       Rygnestad Søndre           4747 Valle
25 17 Flateland Ånund H       Flateland                   4747 Valle
25 18 Brottveit Inga           Brottveit                   4747 Valle

Webdesign ©Salit