nullvisjonen wide  eiken hytter annonse

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
120 cm 17. april 2024

loypeknapp

loypelaget 18Noe du savner, noe som er feil.. Gi oss et vink.

 

Legehjelp
Kommunelegen i Valle 37 93 75 40
37 93 75 00
815 32 999  (legevaktsentral)
37 93 71 89 (Kom.-lege 1)

Butikker
Andersens kolonial 37 93 71 23

Taxi
Valle Taxi 918 55 000
Eivind Kyrvestad 945 61 017
945 62 936

Politi
Lensmannen i Valle 37 93 69 00
945 82 624
112 (vanl.alarmnummer)

Ambulanse
Valle Ambulanse 37 93 63 86
945 61 301
113 (vanl. alarmnummer)

Diverse
Valle motell 37 93 77 00
Flateland camping 95 00 55 00
Valle Turistkontor 37 93 75 29
Valle Radio 37 93 75 77
Valle kommune 37 93 75 00

Vegvesenet

Valle vegstasjon


175 (Vegmeldinger)

Redning
Viking redningstjeneste, Rysstad 37 93 61 11
901 69 716
800 32 900 (alarmsentral)

Torleiv Løyland
Frakt, ved, snømåking, løyper... Ordner også scootertransport av skadede i terrenget.
(Legg inn hans nummer.)

37 93 68 17  -  977 08 524

Brøyting av P-plasser
Hallvard O. Rygnestad

41 42 69 84

Webdesign ©Salit