bavaria-600eiken-hytterhallbjonnsekken

SNØDYBDE NÅ: 
0 cm pr. 09. september

loypeknapp
Ingen løypekjøring nå.


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

SISTE NYTT ØVERST

 

Status pr. februar 2015 da 13 frammøtte i strømkomitèen valget å jobbe videre med strømsaken:

http://www.bjornevatn.no/2-sider/187-stromkomiteen-velger-a-jobbe-videre.html

 


 

Redegjørelse om status pr. januar 2015 her:

http://www.bjornevatn.no/2-sider/184-stromsaken-pr-januar-2015.html

 


Diverse argumenter FOR/MOT strøm kan leses her:

http://www.bjornevatn.no/2-sider/170-argumenter-for-mot-strom.html

(Publisert i juni 2014)


Oppfordring lagt ut i mai 2014:

 

5-6 hytteiere er spurt direkte om å skrive et innlegg for eller mot strøm. Andre kan også gjerne bidra. Send i så fall ditt innlegg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Vi samler innleggene i løpet av mai og publiserer deretter en stor artikkel på vår webside med argumenter og tanker FOR og MOT strøm på Bjørnevatn.Har du tanker FOR eller MOT. Send ditt innlegg tilDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Skjema til alle:

http://www.bjornevatn.no/2-sider/158-stromsaken-skjema-til-alle.html

(Publisert før påske 2014)


 

 

STRØMKONTAKTER pr. februar 2014

Oversikt over velforeningene    
       
Bjørnevatn   Syd      
Leder: Sjur Eftevaag 99602195 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Strømkontakt Oddvar   Omdal 91570360 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Styremedlem. Roar   Opperud 92670010 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Osen hyttelag leder      
Strømkontakt og styremedelem Lars   Eddy Lee 90070574 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sundet      
Strømkontakt Knut   Sollid 95803485 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sundet Arvid   Staveland 40512528 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bakkebu      
Strømkontakt Rasmus   Morvik 92044709 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Slettestøyl grendelag      
Strømkontakt Nils   Svensson 90770835 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Reinstøyl hyttegrend      
Leder: Anders   Emil Andersen 90561715 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Strømkontakt      
Edan      
Strømkontakt Ingen   som er valgt   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Lille Bjørnevatn      
Kontaktperson for strøm: Roald   Axelsen 97506607 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Gunnar   Nilsen 90675423 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Fiti hyttegrend      
Kontaktperson strøm : Erling   Lande 90789845 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  Tor   Audun Danielsen m frue 90560119 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Listøyl -   Grytestøyl      
Strømkontakt Anne Braaten 93617497 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

OM FRAMDRIFTEN HØSTEN 2013:

Mange spør hvordan det går med strømsaken. Vi har fått litt info om dette fra vår mann Roald Axelsen.

Han melder dette etter et møte i tidligere i høst.

På møtet var disse tilstede:

Tarald Myrum   Ordfører            
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.        37937513            90101946

Frode Buen        Rågiver              
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.            37937537             90859200

Svein E Russtad  Agder energi  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                                                 38607000             90989470

Roald Axelsen   Bjørnevatn        
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                       97506607


Slik det ser ut nå er det tre hovedutfordringer som vi prøver å løse slik:

1. Agder Energi vil ikke starte utbygging før alt er finansiert og forhåndsbetalt.

Tarald Myrum skal ta kontakt med Agder Energi for å undersøke om utbyggingen kan skje etter gamle regler (AE legger ut for dem som ikke vil koble seg på nå)

2. Prosjektets kostnader ligger langt over det som er betalingsviljen hos hyttefolket,

Svein E Russtad skal gå igjennom planene igjen for å se om det er noe som kan trekkes ut. I planene er det dessuten med kabel fra kabelskap inn til alle hyttene, dette må ut av planene. Vi kan ikke finansiere fiks ferdig for dem som ikke vil ha strøm. Etternølerne må heller ta sine kostnader senere.

3. Vi har fått for få svar fra hyttefolket.

Vi må ha flere svar fra hytte eierne. Vi må være sikre på at alle de riktige personene blir spurt . Det er også mange hytter som eies av grunneiere som leier dem ut. Må trolig sende ut en ny undersøkelse, som er andredels bygget opp. Det blir min oppgave å lage en kommunikasjonsplattform med strømkontaktene.

Frode Buen skal ta kontakt med grunneiere for å se om de kan bidra med noe, i tillegg skal han se på om det er andre «etater» eller selskaper som kan være interessert i strøm ( Telenor – Netcom NRK, Vegvesen, Valle kommune  osv)

Roald Axelsen melder videre:

Jeg har snakket med Statskraft for å sjekke om det er mulig å hente strøm fra de store mastene som driftes av Samkjøringen. (virket veldig usannsynlig)

I tillegg har jeg snakket med Fjellkraft som har søkt konsesjon om å hente vannet fra Edlandsfossen ( som vi kjører forbi i bakken opp til Edanfeltet) Søknaden går på å lede vannet inn i et rør som legges forbi fossen . I nederste ende av røret blir det et lite mikro kraftverk. Dersom dette blir realisert, så trenger ikke vi å bære så store kostnader når det gjelder høyspent linje, da Fjellkraft trolig må bygge linje opp dit. Jeg har mail kontakt med dem, for å utnytte felles interesser.

På møtet ble det opplyst at det ikke er sammenheng  mellom strøm og vann/avløp. Når man leser reguleringsplanen for hyttefeltene, så kan det virke som at når vi legget inn strøm, så må vi også regne med å legge inn avløp. Det er ikke tilfelle. Teksten i reguleringsplanen skal rettes opp ved neste revisjon. Det samme gjelder vei i hyttefeltene.

Viktig at det fra nå legges ned rør til elektro i nye veier som blir bygget i nye felt. Disse rørene må i så fall legges i hht AE retningslinjer.

 

 

 

MAI 2013:

Dessverre svarte kun 73 hytteeiere på skjemaet som ble delt ut i påska. Vi hadde vel ventet i hvert fall 3 ganger flere svar.

Alle vellederne fikk ei bunke med skjemaer til utdeling på sine velmøter. Våre websider og vår Facebookside har tilsammen hatt over 2000 besøk på sider og artikler der skjemaet har vært tilgjengelig.

Likevel sier noen at de ikke har fått dette med seg.

Se tallene...

Tallene:

Det er kommet inn kun 73 tilbakemeldinger på forespørselen som ble sendt ut.
Regner vi med 350 hytter så mangler det svar fra 277 hytter.

  •   8 stk har svart at de ikke er interesserte i strøm
  • 65 stk har satt sin øvre prisgrense på 80.000
  • 45 stk har satt sin øvre prisgrense på 95.000
  • 36 stk har satt sin øvre prisgrense på 110.000
  • 30 stk har krysset av på også 125.000 - de vil altså på en måte ha strøm uansett pris

Vi vet at noen har skrevet på sine skjemaer at de ikke er villige til å betale mer enn 30 eller 40.000 kroner, men det har dessverre ikke vært mulig å få opplysninger om hvor mange dette gjelder.

Her er opplysningene vi har fått fra Valle kommune:

Vi har fått inn 73 tilbakemeldingar frå hytteeigarar.

Fordelinga er som fylgjer

Pris

80000

95000

110000

125000

Interessert i straum

89%

62%

49%

42%

 

Nokre har peika på at ikkje alle har fått med seg dette gjennom nettsida og velforeiningane. Det er vi merksame på. Når det eventuelt vert tale om ei forpliktande påmelding vil alle bli kontakta direkte.

Vegen vidare no er at vi vil invitere straumkontaktane til eit møte saman med Agder Energi.

 


I mars 2013 fikk hytteeierne vite at det igjen blåses liv i strømsaken.

 

Husk å sende inn skjemaet innen 15. april 2013.

Valle kommune / Valle Infrastruktur ønsker nå som kjent å kartlegge interessen for strøm på Bjørnevatn. Skjemaet er ikke en bindende kontrakt eller bestilling.

Fikk du ikke skjemaet på velforeningens møte kan du skrive det ut herfra:

pdfstraum-2013.pdf

Skrivet forteller om tilbakemelding på e-post til Frode Buen. De fleste har skrivet i papirutgave, så vanlig brevpost duger nok greit.

Send til

Valle kommune
v/Frode Buen
Postboks 4
4747 Valle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommenter:

                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit