eiken hytter annonse  

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
 130 cm pr. 22. jan. 2023

loypeknapp

loypelaget 18


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

lauvasenOPPDATERT 18. APRIL 2022.
Arbeidet med rassikring av Fv 450 (tidligere 45) starter våren 2022 og skal være fullført innen sommeren 2024. Veien vil i lange perioder være stengt. Store deler av Lauvåsen skal sprenges bort, og det skal også utføres store tiltak ved Voilen og Ullsteinane.
(Google Steet View bilde fra Lauvåsen sett fra vest mot øst.)


OPPDATERT 18. APRIL MED PDF FRA FYLKESKOMMUNEN:

pdfNærinfo_fv_450_Skredsikring_08.04.2022.pdf

 

AT.NO sier oppstart mai 2022
Det er nettstedet AT.no som melder 15. desember 2021 at det nå er lyst ut kontrakt for arbeidet, og oppstart vil bli våren 2022.

ARBEID TRE STEDER
Det er tre punkter på veien som er spesielt utsatt for skred, og dette er steder der fjellet går helt inntil veien. Det skal spenges bort ca. 70.000 kubikkmeter fjell i Lauvåsen slik at avstanden fra veien og inn til fjellet blir hele 15 meter. Skjæringen blir svært høy - hele 30 meter.

Steinmassene skal så brukes til å bygge ny vei forbi de to andre skredutsatte stedene Voilen og Ullsteinanen. Der blir det også bygd opp to store voller som skal fange opp ras. Disse blir på til sammen 6500 kvadratmeter og vil få en høyde på 6 meter.


STENGT VEI
Fv 450 (tidligere 45) vil stenges for trafikk i lengre perioder.


LES HER OM STENGINGEN:

https://www.at.no/anlegg/skal-sikre-fylkesvei-mot-snoskred/625957

 

 


                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit