nullvisjonen wide  eiken hytter annonse

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
40 cm 26. nov. 2023

loypeknapp

loypelaget 18


Vær en god Bjørnevenn og del dine førerapporter på vår Facebookside.

salitlogo-ny-jpg

husnr

Snart får hyttene i områdene våre hver sin adresse. Valle kommune informerer om at adressene skal gjøre det lettere for alle å finne fram, men først og fremst vil adressene gjøre det lettere for evnt. redningsmannskap og nødetater å finne rett sted.


 

De fleste hus og næringsbygg i bynære strøk har hatt sin egen adresse i "alle år", men de siste årene har det vært jobbet med at alle bygninger, hus, hytter, næringsbygg.... i landet skal få sin egen adresse. Nå er turen kommet til Bjørnevatn.

Fylkesveien vi bruker heter BJØRNEVASSVEGEN, så våre hytter vil sannsynligvis få adressen Bjørnevassvegen nr. .... Tiden vil vise. Hytteeierne vil bli tilskrevet.

Her kan man følge med:
https://kommunekart.com/klient/setesdal/valle

bjornevassvegen

 

BYGDENYTT informerer om saken, og den finnes her:

https://www.valle.kommune.no/bygdenytt.523861.nn.html

Infoen ang. adresser er limt inn under her.


Adressering av hytter/støylsbuer på heia

Valle kommune har adressert hus og hytter i tilknyting

til heilårsvegar. No skal hytter/støylsbuer på heia få

tildelt adresse. Formålet med eit godt adressesystem

er at adressa skal tene som eit stadfestingsobjekt der

adresser og skilt skal sørge for at alle finn fram på ein

enkel måte.

Først og fremst skal adresseringa gjere det enklare for

redningsmannskap å finne fram, dersom uhellet er

ute.

Me har tidlegare adressert bustadhus og hytter i

Brokkeområdet og er no i gong med å adresse alle

hytter/støylsbuer på heia. I første omgang vert

Bjørnevassområdet adressert og omkringliggjande

heieområde. Det er eit mål å vere ferdig med

adresseringa 1. halvår 2022.

I område der bygninga ligg langt frå veg, vil ein

adressere hytta/støylsbua til kva for parkeringsplass

den soknar til.

Tilkomsten til mange av desse bygningane startar ved

ein felles parkeringsplass og nummerering av

adressene går derifrå.

I forkant av adressetildelinga vert det sendt ut

varselbrev til heimelshavar om ny adresse på hytta/

støylsbua.

 


                 salit-webdesignVi leverer websider til ditt firma bygd med verdens mest brukervennlige og populære verktøy: JOOMLA.   salit-webdesign

Webdesign ©Salit