nullvisjonen wide  eiken hytter annonse

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
170 cm 23. feb. 2024

loypeknapp

loypelaget 1820220724 120352

Veiarbeidet ved Lauvåsen skal som kjent holde på i lang tid fremover. Enorme mengder fjell skal sprenges ned og flyttes over fylkesgrensa. Her har vi bilder som info til de som ikke har vært på stedet på en stund.

 

 

På nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune sies dette:

I Lauvåsen skal det sprenges betydelig for å fjerne selve berget fra veien. Til sammen skal vel 70 000 kubikkmeter fast fjell sprenges vekk, mens veien blir liggende der den ligger i dag. Denne steinen skal fraktes til den andre siden av fylkesgrensen for å bygge to store voller der og for å bygge opp ny vei i vannet. Fangvollene vil bli opp til 6 meter høye og bygges opp i naturstein.

Før vollene kan bygges, er det nødvendig å flytte selve fylkesveien. Fordi det er trangt på stedet, er det eneste mulige alternativet å fylle ut i vann. Dette skal gjøres på en mest mulig skånsom måte for å gjøre inngrepet i naturen minst mulig. Vollene blir da bygd der hvor veien går i dag.

To av de skredutsatte stedene er ved Voillen og Ullsteinane i Vestfold og Telemark fylke, mens det tredje ligger ved Lauvåsen i Agder. Vinterstid blir fylkesveien relativt ofte stengt på grunn av skred, men den blir også stengt når det er meget stor fare for skred. Skredsikringen vil gjøre veien betydelig tryggere for de veifarende. Arbeidet er et samarbeid mellom de to fylkene.

-

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/veiprosjekter/fv.-45-rassikring-voilen-og-ullsteinane/


Så dette prosjektet er på en måte "tre fluer i en smekk" mht rasutsatte steder. Vi får både en tryggere vei - og forhåpentligvis en vei som blir sjeldnere stengt. Dette satses det ca. 100 millioner på.

I artikkelen kan man også lese om når veien blir stengt/åpen. Det blir eks. ikke arbeid ved Lauvåsen fra 1. oktober til 10. mai pga hensynet til reinsdyrene.


Agder fylkeskommune informere også om prosjektet - og man finner også kartutsnitt:

https://agderfk.no/vare-tjenester/samferdsel/fylkesveg/vegprosjekter/fv-450-voilen-lauvasen/


 

Slik så det ut i ferien juli 2022. En del er sprengt bort, men det meste gjenstår fortsatt:

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

20220724 121200

 

 


Webdesign ©Salit