nullvisjonen wide  eiken hytter annonse

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
Måling avsluttet for vinteren.

loypeknapp

loypelaget 1820230405 100323Valle kommune holdt onsdag 5. april sitt årlige informasjonsmøte for hyttefolket. Dette er ikke et offisielt referat, mer et "hva og hvem informerte" slik at de som ikke var tilstede vet litt.

Offisielt referat kommer fra Valle kommune senere.
Artikkel om dette møtet kommer på Valle kommunes nettside senere.

 

 


Først fikk vi litt info om Brokke fra Merete Austad, og vi må vel si at det er to svært ulike verdener - Brokke og Bjørnevatn. Men, det er ikke lang vei for oss om vi ønsker en tur over til Brokke, og som vi vet har de mange spennende tilbud både sommer og vinter - og det blir stadig flere.

20230405 101219

 

 
Vår egen Karl Sigurd Fredriksen informerte om våre fine løyper, vår flinke løypekjører, vår flotte garasje "Bjørnevatnkatedralen" og driften av Bjørnevatn Løypelag generelt. Økonomien er noe presset, sa Karl Sigurd, og oppfordret til at flere hytteeiere på Bjørnevatn betaler sin frivillige løypeavgift. Han benyttet også anledningen til å oppfordre kommunen til mer støtte om økonomien ikke "går rundt" framover.
Parkeringsplassen langs Fv450 ved Blåsteinsåni er til tider mer enn full, så denne bør utvides, la Karl Sigurd til.

Det ble også snakket om våre ønsker om nedsatt fartsgrense om vinteren slik de har det på Hallbjønnsekken - noe som har vært fremmet før. Valle kommune støtter dette, så det er opp til Fylkeskommunen og Statens Vegvesen.
 
Det kom også opp et ønske om boring etter vann et sted alle kan hente vann - eks. ved garasjen. Ordføreren er positiv til en dialog om dette fremover.
 
20230405 103240
 

 
Kommunelege Kjetil Juva (Valle og Bykle)  informerte om kommunens helseberedskap. Det er to leger i Valle og tre helsesykepleiere. 
Problemet i perioder med mye turister til stede i Valle og Bykle kan være såkalte samtidighetskonflikter.
 
Det samarbeides med Røde Kors ved transportoppdrag - en avlastning spesielt for ambulansetjenesten.
 
 
 
20230405 110045
 

 
Magnus Berg, teknisk sjef i Valle kommune, informerte om flere saker.
Dagsturhytte kommer slik som i alle andre kommuner i Agder. Den kommer på Neire Lauvås som er øst for Valle sentrum. Det er både parkering der pg eksisterende turløype der.
Berg informerte også om diverse flotte turløyper i kommunen som eks. Gloppefossen, Einang, Homfjødd, Ljomsnuten, Nomelandsfjødd og flere andre.
 
Turløyper her:

 
 
Det ble også informert om muligheten for å flytte til hytta og ha denne som helårsbolig. Info om dette finner man på kommunens nettside,. Kravene til vann, avløp og strøm gjør at dette ikke er aktuelt for oss på Bjørnevatn. Dette er kun aktuelt i høystandardområder.
 
 
 
20230405 112603
 

 
Dag Hovden fra politiet informerte om deres beredskap og litt om samarbeidet med Røde Kors.
Det er totalt 16 polititjenestemenn i Setesdalen, og distriktet har kontorer på Evje og i Valle. Dag Hovden leder kontoret i Valle.
 
20230405 113611
 
 
 
Torunn Charlotte Nyberg informerte om div. kulturtilbud i kommunen, biblioteket, bassenget. arrangementer som Sauesjået osv... Alt publiseres i Bygdenytt. Dette bladet finnes man i alle butikker og på kommunens nettside. Hun oppfordret også til å følge dem på Facebook for å få info om deres mange tilbud.
 
20230405 115049
 
 

 
Kommunedirektør Vidar Homme og teknisk sjef Magnus Berg oppsummerte møtet og informerte om litt etter noen innspill som har kommet. Dette dreide seg om eks. parkeringsforhold på Brokke, strømstøtte, løypetraseer på Brokke mm.
 
 
20230405 120043
 
 
Valle kommune kommer til å legge ut en sak om dette møtet på kommunens nettside.
 
 
 

Webdesign ©Salit