nullvisjonen wide  eiken hytter annonse

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
Måling avsluttet for vinteren.

loypeknapp

loypelaget 18kart halvor 200Vi har fått tilsendt et stort kart med mange inntegnede turforslag fra Halvor Vassbø.

Det anbefales å åpne dette på PC-skjerm og zoome inn for å se hvor fint det er laget. Merk også hva han skriver om GPS-tilpasning og bruk av app.

 

 

 


Halvor Vassbø skriver dette om kartet og de inntegnede turforslagene:

Jeg har nå laget et skiturkart for Bjørnevannsområdet som PDF fil.

Fila er også georeferert og kan derfor brukes sammen med GPS på telefonen dersom den åpnes i en app som f.eks. Avenza Maps. 

Dette er å anbefale da appen leser kartfila raskere og du ser hvor du er på kartet og den kan også spore turen. Appen er gratis for 3 kart.

Jeg gjør oppmerksom på at skitraseene som er tegnet på kartet er forslag til trase og tegnet med tykk strek (steken har en bredde på 35 m i terrenget).

Dersom kartet brukes på tur, må det derfor finorienteres på egen hånd og skredfaren må til enhver tid vurderes av den enkelte. 

Hvis kartet skrives ut på papir vil det kunne bli ulike målestokker avhengig av papirstørrelsen og utsnittet. (rutenettet viser hele tiden 1x1 km)

(Pdf fila er eksportert i målestokk 1:70 000. Det gir papirstørrelse ca. 40x39 cm ved utskrift 1:1)


Hilsen
Halvor Vassbø


KLIKK PÅ KARTET UNDER FOR Å ÅPNE STOR PDF (9 Mb)
Du kan zoome inn og virkelig se detaljene.

 

kart halvor klikkbart

 


Webdesign ©Salit