nullvisjonen wide  eiken hytter annonse

SNØDYBDE I HYTTEFELTENE: 
Måling avsluttet for vinteren.

loypeknapp

loypelaget 181000000323Stor deltakelse på Valle kommunes årlige informasjonsmøte. For offisielt referat henviser vi til Valle kommunes hjemmeside etter hvert.

Dette er mer en liten punktvis oppramsing av hva som skjedde i møtet.
Møtet ble flyttet fra Sæbyggjen til kommunestyresalen pga utlufting etter et lite branntilløp i bygget. 

1000000320

Det tradisjonelle påskemøtet arrangert av Valle kommune fant sted onsdag 27. mars 2024 kl. 10-12 i kommunestyresalen.

TEMAER og korte notater:

NYTT FRA BROKKE OG BJØRNEVATN

Informasjon om diverse nytt fra Brokke (Knut Nomeland) om sykkelbane, ballbinge, klatrevegg, campingplass og nytt kafebygg ved alpinsenteret + også diverse om videre utbygginger av sentrumsområdet nært til campingplassen og de nærmeste områdene.

Ingen informasjon om noe fra Bjørnevatn.


TEKNISK AVDELING

Magnus Berg informerte om ny kommunedelplan for Brokke. Den inneholder næringsutvikling, sentrumsområdet, folkehelse osv.
Alt er tilgjengelig fra Valle kommunes hjemmeside.
Litt info også om avfallshåndtering i Brokke.

Ingen informasjon om noe fra Bjørnevatn.


TURLØYPENETTET

Kort info om den nye dagsturhytta Lauvåsloptet som man når etter ca. 40 mins gange og en del stigning. Fin utsikt. Dette er en av fylkets 25 dagsturhytter. Også info om 10 andre turløyper i Valle som eks. Einang,. Homsfjødd, Ljomsnuten, Prestfossen, Gloppefoss m.fl.

En del innspill fra Brokkefolk som ønsker større skiløypenett.

Ikke noe ellers som gjelder Bjørnevatnområdet.

KULTUR OG FRITID

Informasjon om bibliotekets gode lånetilbud, salen i Sæbyggjen og diverse arrangementer.
Svømmehallen inkl. badstue kan også være et tilbud for hyttefolket. Se kommunens hjemmeside.

Info om "Honorarfond til folkemusikk" som innebærer at man kan få støtte til arrangement i kommunen der artister leies inn.
Se god informasjon på kommunens hjemmeside.

Infokanaler:
-Valle kommunes hjemmeside
-Valle kommunes Facebooksider
-Bibliotekets sin Facebookside
-Kultur i Valle sin Facebookside
OBS at Facebooksidene er åpne slik at man ikke trenger å ha Facebookprofil eller "like" sidene for å se informasjon.

God "reklame" også for BYGDENYTT som man finner på kommunens hjemmeside.

Også diverse info om arrangementer som skjer framover - og gjennom året. Mye positivt "hele tiden" - ikke bare det store Sauesjået.
Følg med i eks. Bygdenytt og kommunens hjemmeside.

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Ole Birger Lien informerte om kommunens nye informasjonskanal CIVIS - en app der man lett finner Valle. Blant annet vil nyhetssaker fra Valle kommunes hjemmesider pushes rett til appen. Lien anbefalte CIVIS varmt. Lenke til nedlasting fra hjemmesiden.


HELSETJENESTEN

Kjetil Juva, kommuneoverlege for Valle og Bykle, informerte litt om helseberedskapen spesielt i påska. Diverse ressurser er tilgjengelige som legevakt, lege, brannvesen, psykososialt kriseteam, ambulanse, politi, Røde kors, fjellredningsgruppa, redningshunder mm.
AMK: 113
Legevakt: 116 117
3 legekontorer: Hovden, Bykle, Valle. Legevakt 24/7/365

Regionen er svært godt "skodd". Gode tilbud som eks. røntgenapparater.

Helseberedskapen er svært god. Eks. er det i alle påskens røde dager 2 leger + sykepleier tilstede på Valle legekontor.

1000000324

 

BEREDSKAP

Dag Hovden fra politiet informerte om deres beredskap. 16 politifolk dekker 4 Setesdalskommuner. 
Strekningen fra Kile til Bjåen er ca. 20 mil, så distriktet er stort.
Døgnberedskap har man i utgangspunktet ikke, men i eks. påsken er det dobbelt vakt, så sort sett bemanning døgnet rundt - men avstanden kan dessverre gjøre responstiden lang.

Redningstjeneste er også et viktig felt som ivaretas av politiet -  i godt samarbeid med Røde kors og fjellredningsgruppa.Eva Bäckstrøm fra Vennesla Røde kors informerte.

Røde kors har egen hytte i Brokke i Furestøylvegen 83. Behandlingsrom og hjertestarter finnes.
Røde kors er tilstede i Brokke hele vinteren og har beredskapsambulanse i helger og ferier.

Anbefaling om nedlasting av appen 113.
Anbefaling om å lage seg sin egen nødplakat å ha oppslått på hytta.

913 31 971 er vakttelefon for Røde kors hytta i Brokke.

KIRKEN

Faste påskegudstjenesster i Valle, Brokke, Bykle og Hovden.
Kirker og friluft.

SPØRSMÅL OG INNSPILL

Kommunedirektør Vidar Homme hadde fått noen spørsmål som han svarte ut og informerte litt om.

-Parkering på Kvisletoppen
-Trafikkmengden opp til Kvisle
-Hastighet på veier i Brokke
-Fareskilt om skiløpere i veien ønskes
-Arealplanen for Brokke
-Ønsker fra velforeninger i Brokke om å være på maillister


BJØRNEVATN LØYPELAG

Ingen fra Løypelaget var til stede, men litt innsendt informasjon tilsendt fra Karl Sigurd Fredriksen ble delt.
-Vidar Homme fortalte at Løypelaget er godt fornøyde med nåværende løypekjøring.
-Løypelaget er også interesserte i villrein og hva som skjer mht dette ang. løyper og hytter. En Stortingsmelding kommer om dette, men det er  usikkert når.
-Felles vannpost ønskes, men kommunen kan ikke ta ansvar.
-Trafikksikkerhet ang. parkering ved Blåsteinsåne: Større p-plass ønskes.
-Løypelaget ønsker også større oppslutning om betaling av løypeavgiften.
-Det vurderes løyper på isen langs Bjørnevatn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Webdesign ©Salit